ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 05.05.2021 r. ADM.261.100.2021.BG ZAPYTANIE OFERTOWE I ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel. Kontaktowy 32 277 78 68 Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730…

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 30.04.2021 r. ADM.261.97.2021.BG  Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie Regulaminu udzielania zamówień poniżej 130 000 zł pod nazwą „Przeprowadzenie superwizji dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu”…

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 27.04.2021 r. ADM.261.79.2021.BG ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia , którego wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych, prowadzone na podstawie art. 2 ust.1 pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. pn.: „Świadczenie…

Zapytanie Ofertowe

Zabrze, dnia 22.04.2021 r. ADM.261.97.2021.BG ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia , którego wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych  I ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel. Kontaktowy: 32…

Zawiadomienie

ADM.261.63.2021.BG                                                                                                     Zabrze, dnia 14.04.2021 r. Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11…

Zawiadomienie

ADM.261.85.2021.BG                                                                                                     Zabrze, dnia 13.04.2021r. – Wszyscy Wykonawcy – Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust.1 pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych…

Zawiadomienie

  Zabrze, dnia 6.04.2021 r.                                                ADM.261.76.2021.BG                                                                                          Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie Regulaminu udzielania zamówień  poniżej 130 000 zł pod nazwą „Przeprowadzenie superwizji dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy…

Zawiadomienie

  Zabrze, dnia 6.04.2021 r.                                                ADM.261.76.2021.BG                                                                                          Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie Regulaminu udzielania zamówień poniżej 130 000 zł pod nazwą „Przeprowadzenie superwizji dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy…

Zawiadomienie

  Zabrze, dnia 6.04.2021 r.                                                ADM.261.76.2021.BG                                                                                          Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie Regulaminu udzielania zamówień  poniżej 130 000 zł pod nazwą „Przeprowadzenie superwizji dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy…

Unieważnienie

  Zabrze, dnia 6.04.2021 r.                                                 ADM.261.76.2021.BG                                                                                          Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż postępowanie w trybie Regulaminu udzielania zamówień poniżej 130 000 zł pod nazwą „Przeprowadzenie superwizji dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy…