ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 26.05.2021 r. ADM.261.112.2021.BG ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych, prowadzone na podstawie art. 2 ust.1 pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. pn : „Świadczenie…

ZAWIADOMIENIE

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie za środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizacji zadania publicznego Miasta Zabrze w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 roku. Cały plik do pobrania: Zarządzenie 40 2021…

ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 24.05.2021 r.  ADM.261.98.2021.BG WSZYSCY WYKONAWCY ZAWIADOMIENIE                 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż zapytaniu ofertowym pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Zabrze będących w posiadaniu, użytkowaniu, trwałym zarządzie…

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 24.05.2021 r. ADM.261.103.2021.JD  ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 130.000 zł  I ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel. kontaktowy: 32 277 78 68…

ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 21.05.2021 r. ADM.261.79.2021.BG  ZAWIADOMIENIE                               Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż działając na podstawie pkt XV p pkt.3 zapytania ofertowego ADM.261.79.2021.BG z dnia 27.04.2021 r. dokonał ponownego…

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 21.05.2021 r. ADM.261.79.2021.BG  ZAWIADOMIENIE                  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż działając na podstawie pkt XV p pkt.3 zapytania ofertowego ADM.261.79.2021.BG z dnia 27.04.2021 r. dokonuje ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn: „Świadczenie…

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 17.05.2021 r.  ADM.261.100.2021.BG WSZYSCY WYKONAWCY Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż zapytaniu ofertowym pn. Świadczenie usługi telefonii komórkowej i internetu bezprzewodowego wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych na potrzeby pracowników MOPR – zamówienie…

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 17.05.2021 r. ADM.261.98.2021.BG ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia , którego wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych, prowadzone na podstawie art. 2 ust.1 pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. pn :…

Zmiany

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych Zabrze, dnia 13.05.2021 r. ADM.261.100.2021.BG  WSZYSCY WYKONAWCY Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, działając na podstawie pkt IX ppkt. 1 zapytania ofertowego pn.…

Wynik postępowania

Zabrze, dnia 13.05.2021 r. ADM.261.79.2021.BG WSZYSCY WYKONAWCY Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż zapytaniu ofertowym pn. „Świadczenie usługi transportu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu w ramach…