Ważna informacja

UWAGA

Zmiany w programie „Dobry start” od 1 lipca 2021 r.

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmie się przyznawaniem i wypłatą świadczeń z programu „Dobry start” – zamiast instytucji gminnych i powiatowych.
  • Składanie wniosku o świadczenie Dobry start” będzie możliwe wyłącznie przez internet, poprzez systemy teleinformatyczne.
  • Wypłata świadczenia będzie się odbywać w formie bezgotówkowej, na wskazany przez stronę numer rachunku bankowego.

Nowe rozwiązania wchodzą w życie od 1 lipca 2021 r.