ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 10.06.2021 r.

ADM.261.112.2021.BG 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, że postępowanie prowadzone w trybie w zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust.1 pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. – zamówienie , którego wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych pn.: „Świadczenie usługi transportu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu w ramach projektu „Magnes” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020” zostało unieważnione na podstawie pkt.IX p pkt.11d wskazanego zapytania ofertowego.

UZASADNIENIE

  1. W przedmiotowym postępowaniu w terminie składania ofert wpłynęły 2 oferty.
 

Lp.

 

Nazwa Firmy

 

Wartość oferty

 

Liczba uzyskanych punktów

1 Mglobal Marcin Modzelewski ul. Podgórska 145, 43-384 Jaworze 23.600,00 zł 74,00 pkt
2 Zrzeszenie Transportu Prywatnego, ul. Cicha 10, 40-116 Katowice „TAXI KOPERNIK” ZABRZE 17.360,96 zł 100 pkt
  1. Zamawiający wybrał ofertę Zrzeszenie Transportu Prywatnego, ul. Cicha 10, 40-116 Katowice „TAXI KOPERNIK” ZABRZE , który to Wykonawca spełnił wszystkie warunki Zamawiającego.
  2. W dniu 10.06.2021r. Wykonawca „TAXI KOPERNIK” ZABRZE przesłał oświadczenie o odstąpieniu od podpisania umowy.
  3. Druga oferta, niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez firmę Mglobal Marcin Modzelewski ul. Podgórska 145 43-384 Jaworze, przekraczała zabezpieczenie finansowe Zamawiającego na realizację tego zadania.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający, na podstawie pkt.IX p pkt.11d zapytania ofertowego tj. braku możliwości zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia, unieważnia postępowanie.

Sprawę prowadzi:

Bożena Giecewicz– tel. 32 277 78 68

cały plik do pobrania:

1106 unieważnienie
[1106 unieważnienie .pdf – Pobrano 152 razy – 588,07 KB]