ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 26.10.2021 r.

ADM.261.223.2021.BG 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 130.000 złotych  

I ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze
Tel. Kontaktowy: 32 277 78 68

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530
Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mopr.zabrze.pl ;
Adres strony internetowej: www.mopr.zabrze.pl ; www.mopr.magistrat.pl;

II PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U 164 Nr 16 poz. 3 z późn. zm., Regulamin udzielania zamówień w Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Zabrzu, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych, pn: Realizacja wniosków o likwidację barier architektonicznych i technicznych finansowanych z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz nadzór nad realizacją zadania w okresie XI-XII roku 2021”

IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Realizacja wniosków o likwidację barier architektonicznych i technicznych finansowanych z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz nadzór nad realizacją zadania w okresie XI-XII roku 2021.

CPV:

71310000-4 – doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71312000-8 – usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej

71520000-9 – usługi nadzoru budowlanego

71530000-2 – doradcze usługi budowlane

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 zapytania ofertowego.

pliki do pobrania:

zapytanie ofertowe ADM2612232021BG zip
[zapytanie ofertowe ADM2612232021BG.zip – Pobrano 123 razy – 10,36 MB]