Bezpłatna pomoc prawna udzielana osobom dotkniętym wojną w Ukrainie.

Szanowni Państwo,

w ślad za pismem z 2 marca 2022 r., znak: PSI.9440.1.2022, przekazuję informację przesłaną pocztą elektroniczną 12 kwietnia 2022 r. przez Panią Karolinę Kubistą – adwokat koordynującą z ramienia Izby Adwokackiej w Katowicach bezpłatną pomoc prawną udzielaną osobom dotkniętym wojną w Ukrainie. W załączonej do pisma ulotce zamieszczono szczegółowe dane o formach pomocy udzielanej przez adwokatów, w tym w szczególności o pełnionych dyżurach telefonicznych.

Uprzejmie proszę o pilne rozpowszechnienie niniejszych informacji na Państwa terenie wśród osób bezpośrednio zainteresowanych oraz wykorzystanie w bieżącej działalności Jednostki.

Z poważaniem
Marcin Chroszcz

Dyrektor
Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej

Link do strony adwokatury: http://adwokatura.katowice.pl/pomoc-prawna-dla-ukrainy-lista-adwokatow/

pliki do pobrania:

pismo do OPS i PCPR ws. pomocy prawnej-Katowice
[pismo do OPS i PCPR ws. pomocy prawnej-Katowice.pdf – Pobrano 53 razy – 251,10 KB]
Ulotka adwokaci dla Ukrainy-3_15706944_14002178
[Ulotka adwokaci dla Ukrainy-3_15706944_14002178.pdf – Pobrano 64 razy – 4,07 MB]