Informacja dla osób dotkniętym pożarem przy ulicy Głowackiego

Informujemy, że osobom dotkniętym pożarem w dniu 23.11.2019 roku przy ulicy Głowackiego w Zabrzu, możliwe jest udzielenie bezpłatnej pomocy psychologicznej w Zespole Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, ul. Wyzwolenia 7 I p., pok. 12, tel. kontaktowy 32 278 56 70 oraz 603 607 564.