Zawiadomienie

Zabrze, dnia 6.12.2019 r.
ADM.260.24.2019.AP

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na I półrocze 2020 r. z podziałem na 8 części”

1. Oferty dla części 7 złożyły następujący wykonawcy:

a)    Emilia Kristof. Firma Rodzina Sp. z o.o., ul. Czwartaków 8, 44-253 Rybnik. Cena 11 824,15 zł. Termin realizacji od dnia złożenia zamówienia: 2 dni.

b)   Piekarnia Lipianin G.W. Lipianin, Przylesie 32, 49-351 Przylesie. Cena 22 650,09 zł. Termin realizacji od dnia złożenia zamówienia: 2 dni.

2. Ofertom przyznano następującą liczbę punktów:

 

WYKONAWCA

Wartość oferty

Punkty przyznane za cenę

Punkty przyznane za termin dostawy

Łączna ilość punktów przyznana ofercie

Emilia Kristoff Rybnik

11 824,15 zł

60

40

100

Piekarnia Lipianin Przylesie

22 650,09 zł

31,33

40

71,33

 

3. Na podstawie zestawienia ocen w części 7 zamówienia została wybrana oferta Emilia Kristof. Firma Rodzinna Sp. z o.o., ul. Czwartaków 8, 44-253 Rybnik.

4. Oferta w/w wykonawcy była najkorzystniejszą ofertą, spełniającą jednocześnie wszystkie wymagania zamawiającego.

5. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

6. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Polak – tel. 32 277 78 68

Zawiadomienie
[0612 wyniki cz VII.pdf – Pobrano 113 razy – 419,78 KB]