Ogłoszenia i przetargi

  1. Strona główna
  2. Ogłoszenia i przetargi
  3. Strona 3

Nabór na stanowisko młodszego wychowawcy w świetlicy

Nabór na stanowisko młodszego wychowawcy w świetlicy środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu Wymagania: a) wykształcenie wyższe: – na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program…

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zabrze, dnia 02.11.2021 r. ADM.261.223.2021.BG INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w toku prowadzonego postępowania w trybie Zapytania ofertowego (art. 2 ust.1 pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września…

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 26.10.2021 r. ADM.261.223.2021.BG  ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 130.000 złotych   I ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel. Kontaktowy: 32 277…

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o konsultacji uchwały

Ogłoszenia Prezydenta Miasta o konsultacji projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025. plik do pobrania: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o konsultacji uchwały [ogłoszenie Prezydenta Miasta…

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ZABRZE

„ZARZĄDZENIE NR 614/ZPS/2021 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych w 2021 roku”  …

WAŻNE INFORMACJE

WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT FUNKCJONOWANIA MOPR. W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa naszych klientów i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, oraz mając na uwadze zagrożenie epidemiologiczne spowodowane COVID-19, uprzejmie informujemy, że z dniem 14.06.2021 r. tutejszy Ośrodek prowadzi bezpośrednią obsługę…

Ważna informacja

UWAGA Zmiany w programie „Dobry start” od 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmie się przyznawaniem i wypłatą świadczeń z programu „Dobry start” – zamiast instytucji gminnych i powiatowych. Składanie wniosku o świadczenie „Dobry start” będzie…

ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 10.06.2021 r. ADM.261.112.2021.BG  ZAWIADOMIENIE Zawiadamiamy, że postępowanie prowadzone w trybie w zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust.1 pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. – zamówienie , którego wartość nie przekracza kwoty…

Zawiadomienie

  Zabrze, dnia 7.06.2021 r. ADM.261.103.2021.JD                                                                                                – WSZYSCY WYKONAWCY –   Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 130.000 złotych pod nazwą „Świadczenie usług transportowych dla Zespołu Asysty…

Zawiadomienie wynik

Zabrze, dnia 01.06.2021 r. ADM.261.112.2021.BG WSZYSCY WYKONAWCY Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w zapytaniu ofertowym z dnia 26.05.2021 r. pn. „Świadczenie usługi transportu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie…

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 26.05.2021 r. ADM.261.112.2021.BG ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych, prowadzone na podstawie art. 2 ust.1 pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. pn : „Świadczenie…

ZAWIADOMIENIE

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie za środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizacji zadania publicznego Miasta Zabrze w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 roku. Cały plik do pobrania: Zarządzenie 40 2021…