Ogłoszenia i przetargi

  1. Strona główna
  2. Ogłoszenia i przetargi
  3. Strona 6

Modyfikacja

Zabrze, dnia 26.03.2021 r. ADM.261.63.2021.BG – WSZYSCY  WYKONAWCY –                 Zamawiający działając na podstawie  pkt IX p pkt 1 zapytania ofertowego z dnia 18.03.2021 r. pn.: ”Dostawa tonerów i akcesoriów do drukarek, kserokopiarek na potrzeby MOPR oraz projektu Program…

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 25.03.2021 r. ADM.261.75.2021.JD Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu: „Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby projektów: „Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie miasta Zabrze”, „Program aktywności…

Zapytanie Ofertowe Superwizje

Zabrze, dnia 24.03.2021 r. ADM.261.76.2021.BG ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia , którego wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych  I ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel. Kontaktowy: 32 277…

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 24.03.2021 r. ADM.261.73.2021.JD  ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 130.000 zł  I ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel. kontaktowy: 32 277 78 68…

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 23.03.2021 r. ADM.261.81.2021.AP   ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł   I ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel. kontaktowy: tel. 32 277…

Modyfikacja załączników

Zabrze, dnia 19.03.2021 r. ADM.261.63.2021.BG – WSZYSCY  WYKONAWCY – Zamawiający  działając na podstawie  pkt IX p pkt 1 zapytania ofertowego z dnia 18.03.2021 r. pn.:”Dostawa tonerów i akcesoriów do drukarek, kserokopiarek na potrzeby MOPR oraz projektu Program Aktywności Lokalnej…

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 18.03.2021 r. ADM.261.63.2021.BG ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia , którego wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych I ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel. Kontaktowy: 32…

Zapytanie ofertowe

Zabrze, dnia 16.03.2020 r. ADM.261.75.2021.JD     ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 130.000   I ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel. kontaktowy:…

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 15.03.2021 r. ADM.261.70.2021.JD                                                                                         Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 130.000 złotych pod nazwą „Przeprowadzenie superwzji dla pracowników Zespołu Świetlic Środowiskowych, Zespołub Asystentów Rodziny oraz Zespołu…

ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 05.03.2021 r. ADM.261.54.2021.BG – WSZYSCY  WYKONAWCY – Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych  pod nazwą: „Dostawa druków na potrzeby…

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

Zabrze, dn. 5.03.2021 r. ADM.260.32.2020.AP  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, ODRZUCENIU OFERTY WYBRANEJ JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA, PRZYSTĄPIENIU DO POWTÓRZENIA CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w toku postępowania…

Zapytanie

Zabrze, dnia  5.03.2021 r. ADM.261.70.2021.JD ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 130.000 złotych  I ZAMAWIAJĄCY: Miasto Zabrze – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel. Kontaktowy:…