Ogłoszenia i przetargi

Zawiadomienie

ADM.261.63.2021.BG                                                                                                     Zabrze, dnia 14.04.2021 r. Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11…

Zawiadomienie

ADM.261.85.2021.BG                                                                                                     Zabrze, dnia 13.04.2021r. – Wszyscy Wykonawcy – Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust.1 pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych…

Zawiadomienie

  Zabrze, dnia 6.04.2021 r.                                                ADM.261.76.2021.BG                                                                                          Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie Regulaminu udzielania zamówień  poniżej 130 000 zł pod nazwą „Przeprowadzenie superwizji dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy…

Zawiadomienie

  Zabrze, dnia 6.04.2021 r.                                                ADM.261.76.2021.BG                                                                                          Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie Regulaminu udzielania zamówień poniżej 130 000 zł pod nazwą „Przeprowadzenie superwizji dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy…

Zawiadomienie

  Zabrze, dnia 6.04.2021 r.                                                ADM.261.76.2021.BG                                                                                          Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie Regulaminu udzielania zamówień  poniżej 130 000 zł pod nazwą „Przeprowadzenie superwizji dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy…

Unieważnienie

  Zabrze, dnia 6.04.2021 r.                                                 ADM.261.76.2021.BG                                                                                          Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż postępowanie w trybie Regulaminu udzielania zamówień poniżej 130 000 zł pod nazwą „Przeprowadzenie superwizji dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy…

Zawiadomienie

  Zabrze, dnia 6.04.2021 r.                                                ADM.261.73.2021.JD                                                                                                 – WSZYSCY WYKONAWCY –   Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 130.000 złotych pod nazwą „Świadczenie usług transportowych…

Zawiadomienie o wynikach

Zabrze, dnia 2.04.2021 r. ADM.261.81.2021.AP   ZAWIADOMIENIE                 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu  informuje, iż w postępowaniu pn „Świadczenie usług ubezpieczeniowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Rodzinie w Zabrzu, Klubów Seniora oraz dla uczestników projektów: „Centrum Wsparcia…

Odpowiedzi na pytania

Zabrze, dnia 02.04.2021 r. ADM.261.85.2021.BG   – WSZYSCY  WYKONAWCY –                   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu pn.:„zakup niszczarek na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu” do Zamawiającego wpłynęły w dniu 31.03.2021r.…

Zawiadomienie

ADM.261.63.2021.BG                                                                                                     Zabrze, dnia 01.04.2021r. Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego  na podstawie art. 2 ust.1  pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r.…

Modyfikacja zapytania ofertowego

Zabrze, dnia 30.03.2021 r. ADM.261.85.2021.BG – WSZYSCY WYKONAWCY – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu pn.:„zakup niszczarek na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu” Zamawiający  działając na podstawie  pkt IX p pkt 1…

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 26.03.2021 r. ADM.261.85.2021.BG  ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia , którego wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych I ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel. Kontaktowy: 32…