ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 24.05.2021 r.

ADM.261.103.2021.JD 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 130.000 zł 

I ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze
Tel. kontaktowy: 32 277 78 68

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530
Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mopr.zabrze.pl,
Adres strony internetowej: www.mopr.zabrze.magistrat.pl, zakładka /ZAMOWIENIA DO 130.000 złotych

IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 „Świadczenie usług transportowych dla Zespołu Asysty Rodziny w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: „Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie Zabrza”

CPV: 60170000-0 – Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą.

CPV: 60172000-4 – Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5.

cały plik do pobrania:

2405 Zapytanie ofertowe
[2405 Zapytanie ofertowe.zip – Pobrano 136 razy – 4,25 MB]