Zawiadomienie

Zabrze, dnia 17.05.2021 r.

 ADM.261.100.2021.BG

WSZYSCY WYKONAWCY

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż zapytaniu ofertowym pn. Świadczenie usługi telefonii komórkowej i internetu bezprzewodowego wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych na potrzeby pracowników MOPR – zamówienie współfinansowane projektu „DOOR to DOOR” . Fundusze Europejskie w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

cały plik do pobrania:

1805 zawiadomienie o wyniku
[1805 zawiadomienie o wyniku.pdf – Pobrano 140 razy – 763,20 KB]