ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 17.05.2021 r.

ADM.261.98.2021.BG

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia , którego wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych, prowadzone na podstawie art. 2 ust.1 pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. pn : odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Zabrze będących w posiadaniu, użytkowaniu, trwałym zarządzie i najmie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.

I ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze
Tel. Kontaktowy: 32 277 78 68

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30
Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mopr.zabrze.pl,
Adres strony internetowej: www.mopr.zabrze.pl; www.mopr.zabrze.magistrat.pl ;

IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Zabrze będących w posiadaniu, użytkowaniu, trwałym zarządzie i najmie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.– szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 niniejszego zapytania

Główny kod CPV : 90500000 – Usługi związane z odpadami

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1

wszystkie pliki do pobrania:

1705 zapytanie ofertowe z załącznikami
[1705 zapytanie ofertowe z załącznikami.zip – Pobrano 81 razy – 6,53 MB]