ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 26.05.2021 r.

ADM.261.112.2021.BG

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych, prowadzone na podstawie art. 2 ust.1 pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. pn : „Świadczenie usługi transportu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu w ramach projektu „Magnes” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020”

I. ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze
Tel. Kontaktowy: 32 277 78 68

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mopr.zabrze.pl,
Adres strony internetowej: www.mopr.zabrze.pl ; www.mopr.zabrze.magistrat.pl

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usługi transportu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu w ramach projektu „Magnes” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020” – szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 niniejszego zapytania

CPV : 60140000-1 – nieregularny transport osób (usługi, wykonanie)

cały plik do pobrania:

2605 zapytanie ofertowe ADM2611122021BG
[2605 zapytanie ofertowe ADM2611122021BG.pdf – Pobrano 333 razy – 10,81 MB]