Ogłoszenia i przetargi

  1. Strona główna
  2. Ogłoszenia i przetargi
  3. Strona 7

Sprostowanie

Zabrze, dnia 02.03.2021 r. ADM.261.53.2021.BG – Wszyscy Wykonawcy –  Zawiadomienie – sprostowanie  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 130.000 złotych  pod nazwą: „Świadczenie usługi telefonii…

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 01.03.2021 r. ADM.261.52.2021.BG – WSZYSCY  WYKONAWCY –     Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych  pod nazwą: „Świadczenie usług sportowo…

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 01.03.2021 r. ADM.261.53.2021.BG – Wszyscy Wykonawcy – Zawiadomienie  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 130.000 złotych pod nazwą: „Świadczenie usługi telefonii komórkowej (zakup oraz dostawa…

Zapytanie ofertowe

Zabrze, dnia 25.02.2021 r. ADM.261.54.2020.BG ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia , którego wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych  I ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel. kontaktowy: 32 277…

Odpowiedzi na pytania II

Zabrze, dnia 24.02.2021 r. ADM.261.52.2021.BG WSZYSCY WYKONAWCY  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000  złotych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt.…

Odpowiedzi na pytania

Zabrze, dnia 24.02.2021 r. ADM.261.52.2021.BG WSZYSCY WYKONAWCY Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000  złotych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt.…

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 15.02.2021 r. ADM.261.39.2021.BG – WSZYSCY  WYKONAWCY – Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych  pod nazwą: „Dostawa środków czystości…

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 17.02.2021 r. ADM.261.52.2021.BG ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 130 000 ZŁOTYCH  I ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel. kontaktowy:…

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 15.02.2021r. ADM.261.53.2021.BG ZAPYTANIE OFERTOWE I ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel. Kontaktowy 32 277 78 68 Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730…

Ogłoszenie o modyfikacji zapytania ofertowego

Zabrze, dnia 8.02.2021r.   ADM.261.39.2021.BG WSZYSCY WYKONAWCY  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, działając na podstawie pkt IX ppkt. 1 zapytania ofertowego z dnia pn. Dostawa środków czystości i artykułów chemicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy…

Zawiadomienie o wyniku

Zabrze, dnia 5.02.2021 r.   ADM.260.32.2020.AP ZAWIADOMIENIE   Działając na podstawie przepisu art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej ,,Pzp”) zawiadamia…

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 01.02.2021 r. ADM.261.39.2021.BG ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 130 000 ZŁOTYCH I ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel. kontaktowy:…