Ogłoszenia i przetargi

Ważna informacja

UWAGA Zmiany w programie „Dobry start” od 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmie się przyznawaniem i wypłatą świadczeń z programu „Dobry start” – zamiast instytucji gminnych i powiatowych. Składanie wniosku o świadczenie „Dobry start” będzie…

ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 10.06.2021 r. ADM.261.112.2021.BG  ZAWIADOMIENIE Zawiadamiamy, że postępowanie prowadzone w trybie w zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust.1 pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. – zamówienie , którego wartość nie przekracza kwoty…

Zawiadomienie

  Zabrze, dnia 7.06.2021 r. ADM.261.103.2021.JD                                                                                                – WSZYSCY WYKONAWCY –   Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 130.000 złotych pod nazwą „Świadczenie usług transportowych dla Zespołu Asysty…

Zawiadomienie wynik

Zabrze, dnia 01.06.2021 r. ADM.261.112.2021.BG WSZYSCY WYKONAWCY Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w zapytaniu ofertowym z dnia 26.05.2021 r. pn. „Świadczenie usługi transportu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie…

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 26.05.2021 r. ADM.261.112.2021.BG ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych, prowadzone na podstawie art. 2 ust.1 pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. pn : „Świadczenie…

ZAWIADOMIENIE

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie za środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizacji zadania publicznego Miasta Zabrze w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 roku. Cały plik do pobrania: Zarządzenie 40 2021…

ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 24.05.2021 r.  ADM.261.98.2021.BG WSZYSCY WYKONAWCY ZAWIADOMIENIE                 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż zapytaniu ofertowym pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Zabrze będących w posiadaniu, użytkowaniu, trwałym zarządzie…

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 24.05.2021 r. ADM.261.103.2021.JD  ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 130.000 zł  I ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel. kontaktowy: 32 277 78 68…

ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 21.05.2021 r. ADM.261.79.2021.BG  ZAWIADOMIENIE                               Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż działając na podstawie pkt XV p pkt.3 zapytania ofertowego ADM.261.79.2021.BG z dnia 27.04.2021 r. dokonał ponownego…

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 21.05.2021 r. ADM.261.79.2021.BG  ZAWIADOMIENIE                  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż działając na podstawie pkt XV p pkt.3 zapytania ofertowego ADM.261.79.2021.BG z dnia 27.04.2021 r. dokonuje ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu pn: „Świadczenie…

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 17.05.2021 r.  ADM.261.100.2021.BG WSZYSCY WYKONAWCY Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż zapytaniu ofertowym pn. Świadczenie usługi telefonii komórkowej i internetu bezprzewodowego wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych na potrzeby pracowników MOPR – zamówienie…

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 17.05.2021 r. ADM.261.98.2021.BG ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia , którego wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych, prowadzone na podstawie art. 2 ust.1 pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. pn :…