GALA ŚLĄSKICH PROMETEUSZY 2021

W dniu 17 grudnia odbyła się GALA ŚLĄSKICH PROMETEUSZY 2021, organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Konkurs odbył się pod Patronatem Członka Zarządu Województwa Ślaskiego – Pani Izabeli Domogały. Celem konkursu było wyróżnienie pracowników systemu pomocy i integracji społecznej w województwie śląskim oraz promocja zawodów pomocowych, podniesienie ich prestiżu i poprawa wizerunku. W tegorocznej edycji III miejsce w kategorii pracownik socjalny otrzymała Pani Anna Herman-Latos. Pani Anna Herman Latos jest wieloletnim pracownikiem socjalnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrze. Obecnie w swojej pracy koncentruje się na udzielaniu wsparcia osobom w wieku senioralnym.