Pomagamy osobom

  • które doświadczyły traumatycznego (urazowego) zdarzenia, zmieniającego ich dotychczasowe funkcjonowanie, może to być przeżycie katastrofy, wypadku, napadu, gwałtu itp.
  • doznającym przemocy fizycznej, psychicznej, wykorzystywanym seksualnie w rodzinie lub poza nią
  • przeżywającym trudności małżeńskie oraz trudności w kontakcie z dziećmi – które utraciły kogoś bliskiego lub żyjącym w zagrożeniu jego odejściem
  • które podjęły próbę samobójczą lub noszą się z zamiarem samobójstwa
  • przeżywającym gwałtowną, niekorzystną zmianę w życiu (utratę pracy, zagrożenie ciężką chorobą itp.)
  • doświadczającym trudności związanych z przejściem w nowy etap życia, np.: zmiana stanu cywilnego, narodzenie dziecka, odejście z domu dorosłych dzieci, przejście na emeryturę itp.
  • przeżywającym nagłe pojawienie się lub zaostrzenie objawów zaburzeń psychicznych
  • przeciążonym psychicznie, obarczonym następstwami wielu trudnych zadań w życiu swoim i rodziny, żyjącym w stanie przewlekłego stresu