Beata Babicz

pedagog

Ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną z profilaktyką społeczną, coach ADHD, w trakcie studiów psychologii. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy wychowawczej oraz podczas prowadzenia warsztatów i zajęć profilaktycznych, z wykorzystaniem metod dramy. Prywatnie jest “mamą” dwójki kotów.

Anna Bilska

psycholog

Absolwentka podyplomowego Studium Interwencji Kryzysowej, w trakcie którego zdobyła niezbędną wiedzę i umiejętności udzielania pomocy i wsparcia w przypadkach kryzysów rozwojowych i sytuacyjnych obejmujących m.in. agresję, przemoc fizyczną, psychiczną w tym przemoc seksualną, uzależnienia, żałobę, mobbing, stres i wypalenie zawodowe. Specjalistka w zakresie pracy z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie. Prywatnie lubi spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi.

Julia Hatalska

psycholog

Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Śląskim. Uczestniczy w Studium Interwencji Kryzysowej. Zainteresowana psychotraumatologią. Lubi literaturę fantastyczną i ogrodnictwo.

Małgorzata Klar

psycholog

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim z przygotowaniem pedagogicznym. Brała udział w wolontariacie Akademii Przyszłości, którego celem jest kształtowanie poczucia wartości i rozwijania mocnych stron dzieci. Prywatnie – miłośniczka dobrej kawy oraz berneńskich psów pasterskich.

Marta Lewandowska

psycholog

Absolwentka studiów psychologicznych na uniwersytecie SWPS w Katowicach. Aktualnie w trakcie przygotowania pedagogicznego dla psychologów. Do tej pory pracowała głównie z osobami z zaburzeniami zdrowia psychicznego i z osobami z zaburzeniami otępiennymi. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi. Prywatnie ceni czas spędzony z najbliższymi.

Karolina Michta

psycholog

Jest w trakcie studiów podyplomowych pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej. Szkoła zapewnia przygotowanie do udzielania pomocy osobom doświadczających kryzysów rozwojowych (m.in. kryzysów rodzinnych, związanych z trudnymi sytuacjami w szkole, kryzysów wieku podeszłego ) i sytuacyjnych (m.in żałoba, próby samobójcze, doświadczenia traumatyczne, kryzys związany z chorobą psychiczną czy somatyczną). W wolnym czasie dokształca się w temacie uważności. Lubi sztukę późnego baroku i thrash metal.

Monika Terczyńska

pedagog

Absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności społeczno-opiekuńczej. Uczestniczyła w turnusie szkoleniowym, w którym zapoznała się z wybranymi zagadnieniami z zakresu psychologii pomocy, pogłębiając umiejętności interpersonalne, istotne w procesie pomagania. Ukończyła szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – kurs podstawowy. Pracuje z osobami dorosłymi oraz nastolatkami. Prywatnie ceni czas spędzony z rodziną i przyjaciółmi.

Jarosław Tarnowski

kierownik, pedagog resocjalizacji

Terapeuta w nurcie psychoterapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, specjalista terapii środowiskowej. Pracuje z młodzieżą, osobami dorosłymi i parami. Ponadto prowadzi warsztaty rozwojowe oraz grupy wsparcia. Jest certyfikowanym trenerem warsztatu umiejętności psychospołecznych. W rzadkich, wolnych chwilach, czerpie energię z przyrody i sztuki.

Cały Zespół poddaje swoją pracę terapeutyczną regularnej superwizji.