Anna Bilska

psycholog

absolwent podyplomowego Studium Interwencji Kryzysowej w trakcie którego zdobyła niezbędną wiedzę i umiejętności udzielania pomocy i wsparcia w przypadkach kryzysów rozwojowych i sytuacyjnych obejmujących m.in. agresję, przemoc fizyczną, psychiczną w tym przemoc seksualną, uzależnienia, żałobę, mobbing, stres i wypalenie zawodowe. Prywatnie lubi spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi.

Magdalena Borucka

psycholog

ukończyła szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej i prawnej osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz racjonalnej terapii zachowania. Interesuje się zagadnieniami związanymi z przeciwdziałaniem wtórnej wiktymizacji, szczególnie dotyczącej przemocy seksualnej. Prywatnie uwielbia słuchać muzyki, czytać literaturę faktu oraz spotykać się z przyjaciółmi.

Joanna Gazda

konsultant

ukończyła całościowy kurs w zakresie psychoterapii w podejściu systemowym oraz dwa stopnie Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Pracuje z osobami dorosłymi i parami. Współprowadzi programy korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W wolnych chwilach słucha muzyki.

Dominika Gmyz

psycholog

szkoli się w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończyła Studium Socjoterapii Dzieci i Młodzieży, nabywając wiedzę z zakresu psychoedukacji i psychoprofilaktyki. Na co dzień pracuje z osobami dorosłymi, które zgłaszają trudności w budowaniu bliskich związków i relacji interpersonalnych oraz nastolatkami mających zaburzenia nastroju i trudności w relacjach z rówieśnikami. Zajmuje się również wsparciem psychologicznym w sytuacjach kryzysowych. Prywatnie uwielbia kontakt z naturą.

Łukasz Hruby

pedagog

w trakcie całościowego kursu psychoterapii, ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin. Ukończył liczne szkolenia z przeciwdziałania przemocy, interwencji kryzysowej oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Od 2012 r. prowadzi programy korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Prywatnie zapalony podróżnik z uprawnieniami przewodnika beskidzkiego.

Barbara Prudło – Kozioł

psycholog

Jest psychoterapeutą, certyfikowanym interwentem kryzysowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z wieloletnim stażem.
Pracuje głównie w oparciu o terapię systemową, elementy psychodynamicznej i behawioralno – poznawczej. Zajmuje się terapią rodzinną oraz psychoterapią indywidualną. Prywatnie ceni relacje rodzinne, spotkania z przyjaciółmi, kocha muzykę, wędrówki górskie, lubi kino europejskie oraz jogę.

Maja Sgro’ – Jeż

psycholog

w trakcie całościowego kursu psychoterapii. Ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie terapii rodzin oraz arteterapii. Specjalizuje się w terapii dzieci
i młodzieży oraz terapii rodzin.
Prywatnie uwielbia taniec latynoamerykański i modern jazz, wyjazdy z rodziną w góry
oraz spotkania z przyjaciółmi.

Jarosław Tarnowski

kierownik, pedagog resocjalizacji

terapeuta w nurcie psychoterapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, specjalista terapii środowiskowej. Pracuje z młodzieżą, osobami dorosłymi i parami. Ponadto prowadzi warsztaty rozwojowe oraz grupy wsparcia. Jest certyfikowanym trenerem warsztatu umiejętności psychospołecznych. W rzadkich, wolnych chwilach, czerpie energię z przyrody i sztuki.

Anna Ziomek

specjalista

absolwentka zarządzania. Z MOPR związana zawodowo od kilkunastu lat. Obecnie z dużym zaangażowaniem, skrupulatnie prowadzi obsługę administracyjno – biurową Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wolne chwile spędza z rodziną i czworonożnym przyjacielem.

Cały Zespół poddaje swoją pracę terapeutyczną regularnej superwizji.

Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast