Anna Bilska

psycholog

Absolwentka podyplomowego Studium Interwencji Kryzysowej, w trakcie którego zdobyła niezbędną wiedzę i umiejętności udzielania pomocy i wsparcia w przypadkach kryzysów rozwojowych i sytuacyjnych obejmujących m.in. agresję, przemoc fizyczną, psychiczną w tym przemoc seksualną, uzależnienia, żałobę, mobbing, stres i wypalenie zawodowe. Specjalistka w zakresie pracy z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie. Prywatnie lubi spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi.

Karolina Michta

psycholog

Jest w trakcie studiów podyplomowych pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej. Szkoła zapewnia przygotowanie do udzielania pomocy osobom doświadczających kryzysów rozwojowych (m.in. kryzysów rodzinnych, związanych z trudnymi sytuacjami w szkole, kryzysów wieku podeszłego ) i sytuacyjnych (m.in żałoba, próby samobójcze, doświadczenia traumatyczne, kryzys związany z chorobą psychiczną czy somatyczną). W wolnym czasie dokształca się w temacie uważności. Lubi sztukę późnego baroku i thrash metal.

Łukasz Hruby

pedagog

W trakcie całościowego kursu psychoterapii, ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin. Ukończył liczne szkolenia z przeciwdziałania przemocy, interwencji kryzysowej oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Od 2012 r. prowadzi programy korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Prywatnie zapalony podróżnik z uprawnieniami przewodnika beskidzkiego.

Barbara Prudło – Kozioł

psycholog

Jest psychoterapeutą, certyfikowanym interwentem kryzysowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z wieloletnim stażem.
Pracuje głównie w oparciu o terapię systemową, elementy psychodynamicznej i behawioralno – poznawczej. Zajmuje się terapią rodzinną oraz psychoterapią indywidualną. Prywatnie ceni relacje rodzinne, spotkania z przyjaciółmi, kocha muzykę, wędrówki górskie, lubi kino europejskie oraz jogę.

Monika Terczyńska

pedagog

Absolwentka studiów pedagogicznych o specjalności społeczno – opiekuńczej. Ukończyła kurs z zakresu psychologii pomocy. Pracowała głównie z osobami starszymi. Prywatnie ceni czas spędzony z rodziną i przyjaciółmi.

Jarosław Tarnowski

kierownik, pedagog resocjalizacji

Terapeuta w nurcie psychoterapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, specjalista terapii środowiskowej. Pracuje z młodzieżą, osobami dorosłymi i parami. Ponadto prowadzi warsztaty rozwojowe oraz grupy wsparcia. Jest certyfikowanym trenerem warsztatu umiejętności psychospołecznych. W rzadkich, wolnych chwilach, czerpie energię z przyrody i sztuki.

Natalia Wojdyła

psycholog

Ukończyła Uniwersytet Śląski. W pracy bliski jest jej nurt poznawczo – behawioralny i terapia ACT. Swoją przyszłość zawodową wiąże z psychoterapią. W Zespole pracuje z osobami z zaburzeniami nastroju, w trudnych sytuacjach życiowych, z osobami dorosłymi i nastolatkami. Prywatnie miłośniczka zwierząt i wegetarianka.

Cały Zespół poddaje swoją pracę terapeutyczną regularnej superwizji.