Zawiadomienie

Zabrze, dnia 10.12.2019 r.
ADM.260.1.2020.AP

ZAWIADOMIENIE
Zawiadamiamy, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: „Świadczenia powszechnych usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu”.

1. Do zamawiającego wpłynęła 1 oferta firmy Poczta Polska S. A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego Rejon Sprzedaży Katowice, pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice.

Cena – 226 591,20 zł;

Ilość placówek na terenie miasta Zabrze: 10;
Termin płatności faktury od daty jej otrzymania przez Zamawiającego: 14 dni.

2. Zamawiający wybrał ofertę firmy Poczta Polska S. A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego Rejon Sprzedaży Katowice, pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice.

Oferta otrzymała :
a)  Kryterium – Cena 60 pkt
b)  Kryterium – Ilość placówek na terenie miasta Zabrze –  20 pkt
c)  Kryterium – Termin płatności faktury od daty jej otrzymania przez Zamawiającego –  0 pkt

3. Oferta w/w firmy była jedyna. Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w ogłoszeniu.

4. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

5. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Polak – tel. 32 277 78 68

Zawiadomienie
[1012 wyniki.pdf – Pobrano 190 razy – 409,32 KB]