Zawiadomienie

Zabrze, dnia 10.12.2019 r.
ADM.261.230.2019.AP

Zawiadomienie
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż postępowanie prowadzone w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą Zakup leków realizowanych na podstawie indywidualnych recept klientów MOPR oraz środków na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu z podziałem na 2 części, w części II zostało unieważnione na podstawie pkt IX ppkt 11a zapytania ofertowego z dnia 29.11.2019 r.

UZASADNIENIE
Postępowanie w części II dotyczącej zakupu leków w aptece w dzielnicy Biskupice zostało unieważnione ponieważ nie została złożona żadna oferta.

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Polak – tel. 32 277 78 68

Zawiadomienie
[1012 wyniki cz. II.pdf – Pobrano 153 razy – 297,43 KB]