Zawiadomienie

Zabrze, dnia 16.12.2019 r.
ADM.260.2.2020.AP

 ZAWIADOMIENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: „Przygotowywanie i dostarczanie gotowych obiadów w czasie ferii zimowych na potrzeby dzieci uczęszczających do  świetlic środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu.”

  1. Do zamawiającego wpłynęła 1 oferta:

a)      P.U.H. „IWO” Iwona Garczarek – Ciekot, ul. Jagiellońska 38, 41-800 Zabrze. Cena: 11 425,54 zł. Termin płatności faktury: 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego. Cena – 60 pkt, termin płatności faktury: 40 pkt. Razem: 100 pkt.

  1. Zamawiający wybrał ofertę firmy P.U.H. „IWO” Iwona Garczarek – Ciekot, ul. Jagiellońska 38, 41-800 Zabrze.
  2. Oferta w/w firmy była najkorzystniejsza, Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w ogłoszeniu.
  3. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.
  4. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Polak – tel. 32 277 78 68

Zawiadomienie
[16_12wyniki.pdf – Pobrano 186 razy – 341,79 KB]