Ogłoszenia i przetargi

  1. Strona główna
  2. Ogłoszenia i przetargi
  3. Strona 28

Unieważnienie

Zabrze, dnia 16.01.2020 r. ADM.261.47.2020.AP Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż postępowanie w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą „Świadczenie usług transportowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Rodzinie w Zabrzu i uczestników projektu współfinansowanego…

Zapytanie ofertowe

Zabrze, dnia 15.01.2020 r. ADM.261.47.2020.AP   ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro   I ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel. kontaktowy:…

Informacja

Zabrze, dnia 14.01.2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. 3 – go Maja 16; 41-800 Zabrze 41 – 800 Zabrze Znak postępowania: ADM.260.1.2020.AP   WYKONAWCY INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dotycząca zamówienia publicznego nr ADM.260.1.2020.AP …

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zabrze, dnia 10.01.2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. 3 – go Maja 16; 41-800 Zabrze 41 – 800 Zabrze Znak postępowania: ADM.260.2.2020.AP   WYKONAWCY INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dotycząca zamówienia publicznego nr ADM.260.2.2020.AP …

Zapytanie ofertowe

Zabrze, dnia 10.01.2020 r. ADM.261.46.2020.AP ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro I ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel. kontaktowy: 32 277 78…

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 7.01.2020 r. ADM.261.10.2020.KJK ZAWIADOMIENIE Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu trybie regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro p/n „ Dzierżawa łączy światłowodowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu ”…

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dostawy

Ogłoszenie nr 510276254-N-2019 z dnia 18-12-2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na I półrocze 2020 r. z podziałem na 8 części OGŁOSZENIE…

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 17.12.2019 r. ADM.261.34.2020.AP Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą „Świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy…

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 17.12.2019 r. ADM.261.10.2020.KJK ZAPYTANIE OFERTOWE do 30.000 euro I ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel. kontaktowy: 32 277 78 68 Godziny urzędowania: od poniedziałku…

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 16.12.2019 r. ADM.260.2.2020.AP  ZAWIADOMIENIE Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: „Przygotowywanie i dostarczanie gotowych obiadów w czasie…

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 10.12.2019 r. ADM.261.230.2019.AP Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż postępowanie prowadzone w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą Zakup leków realizowanych na podstawie indywidualnych recept klientów MOPR oraz środków na potrzeby…

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 10.12.2019 r. ADM.260.1.2020.AP ZAWIADOMIENIE Zawiadamiamy, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: „Świadczenia powszechnych usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu”.…