Informacja

Zabrze, dnia 17.02.2020 r.

ADM.260.4.2020.AP

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie art. 138o p/n : Zajęcia grupowe z wizażu i stylizacji realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu dla uczestników  projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”

do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty:

Oferta nr 1: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego
w Zabrzu, Park Hutniczy 13, 41-800 Zabrze.  Oferta na kwotę maksymalną  6950,00 zł brutto, doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia: 5 szkoleń grupowych.

Oferta nr 2: AWANS Ośrodek Usług Oświatowych Dorota Nowojska, ul. Marii Kuncewiczowej 2, 42-207 Częstochowa.  Oferta na kwotę maksymalną 5000,00 zł brutto, doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia: 11 szkoleń grupowych.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę: 9983,00 zł brutto, 9983,00 zł netto (2338,32 euro )

Pełna treść informacji do pobrania
[17_02informacja z otwarcia ofert.pdf – Pobrano 261 razy – 368,63 KB]