Zawiadomienie cz. II

Zabrze, dnia 14.02.2020 r.
ADM.261.55.2020.AP

 

Zawiadomienie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu: Dostawa tonerów i akcesoriów do drukarek na potrzeby MOPR oraz projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z podziałem na 2 części.

Do zamawiającego w części II postępowania wpłynęły 3 oferty:

Pełna treść zawiadomienia do pobrania:

Wyniki cz. II
[14_02wyniki cz II.pdf – Pobrano 111 razy – 432,70 KB]