Zawiadomienie cz. I

Zabrze, dnia 14.02.2020 r.

 

ADM.261.55.2020.AP

 

Zawiadomienie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu: Dostawa tonerów i akcesoriów do drukarek na potrzeby MOPR oraz projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z podziałem na 2 części.

 Do zamawiającego w części I postępowania  wpłynęły 4 oferty: ….

Pełna treść zawiadomienia do pobrania
[14_02wyniki cz I.pdf – Pobrano 102 razy – 450,30 KB]