ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 24.02.2020 r.

 

 

 

ADM.260.7.2020.AP

 

 

–   ZAWIADOMIENIE   –

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż  postępowanie prowadzone w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Przeprowadzenie prozdrowotnych zajęć grupowych oraz indywidualnych zabiegów rehabilitacyjnych dla uczestników projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Zabrzu, z podziałem na 2 części
zostało unieważnione na podstawie pkt VII ppkt 10a ogłoszenia
o zamówieniu z dnia 12.02.2020 r., ponieważ do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Polak – tel. 32 277 78 68

do pobrania:

ZAWIADOMIENIE
[2402 unieważnienie.pdf – Pobrano 162 razy – 332,45 KB]