ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 24.02.2020 r.

ADM.261.73.2020.JD

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

 

I ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze
Tel. kontaktowy: 32 277 78 68

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530
Adres poczty elektronicznej:  zamowienia@mopr.zabrze.pl,
Adres strony internetowej: www.mopr.zabrze.magistrat.pl, zakładka ZAMOWIENIA DO 30.000 EURO,

II PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U 164 Nr 16 poz. 3 z późn.zm., Regulamin udzielania zamówień w Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Zabrzu, których wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro.

III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r – zamówienie do 30.000 euro.

IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie superwizji dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu, w tym dla:

  1. Pracowników Zespołu ds. Pieczy Zastępczej – część I zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6A do zapytania.
  2. Pracowników Zespołu Interwencji Kryzysowej – część II zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 6B do zapytania.
  3. Pracowników środowiskowych – część III zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 6C do zapytania
  4. Pracowników Zespołu Świetlic Środowiskowych– część IV zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6D do zapytania.

  1. Pracowników Zespołu Asystentów Rodzin – część V zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6E do zapytania.
  2. Pracowników Klubu Integracji Społecznej oraz Centrum Wsparcia Środowiskowego – część VI zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6F do zapytania.

do pobrania:

Superwizje
[Superwizje.zip – Pobrano 165 razy – 4,33 MB]