Zawiadomienie

Zabrze, dnia 20.02.2020 r.

ADM.260.6.2020.AP

–   ZAWIADOMIENIE   –

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Organizacja i przeprowadzenie kursu komputerowego z egzaminem ECDL e-CITIZEN realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu dla uczestników  projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”

  1. Do zamawiającego wpłynęły 3 oferty: ….
    Pełna treść zawiadomienia do pobrania
    [20_02wyniki.pdf – Pobrano 154 razy – 1,05 MB]