Ogłoszenie

Zabrze, dnia 19.02.2020 r.

 ADM.260.8.2020.AP

WSZYSCY WYKONAWCY

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, informuje iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne a podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Wyjazdowe warsztaty z zakresu poprawy komunikacji dla uczestników projektu „ Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, działając na podstawie pkt VII ppkt 1 ogłoszenia o zamówieniu z dnia 12.02.2020 r. dokonuje zmiany treści ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert.

W załączniku nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu pkt D opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje brzemiennie: „MIEJSCE REALIZACJI. Miejsce realizacji warsztatów nastąpi w atrakcyjnym  turystycznie rejonie oddalonym od Zabrza powyżej 60 km w województwie śląskim.  Zaleca się zrealizowanie  warsztatów w Beskidzie Żywieckim.”

W załączniku nr 3 do ogłoszeniu o zamówieniu § 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „MIEJSCE REALIZACJI ….
Pełna treść ogłoszenia do pobrania
[19_02Modyfikacja ogłoszenia.zip – Pobrano 131 razy – 1,42 MB]