Ogłoszenia i przetargi

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 20.02.2020 r. ADM.260.6.2020.AP –   ZAWIADOMIENIE   – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Organizacja i przeprowadzenie kursu…

Ogłoszenie

Zabrze, dnia 19.02.2020 r.  ADM.260.8.2020.AP WSZYSCY WYKONAWCY  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, informuje iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne a podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Wyjazdowe warsztaty z zakresu poprawy…

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 18.02.2020 r. ADM.260.4.2020.AP –   ZAWIADOMIENIE   –  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Zajęcia grupowe z wizażu…

Informacja

Zabrze, dnia 17.02.2020 r. ADM.260.4.2020.AP INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie art. 138o p/n : Zajęcia grupowe z wizażu i stylizacji realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu dla…

Zawiadomienie cz. II

Zabrze, dnia 14.02.2020 r. ADM.261.55.2020.AP   Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu: Dostawa tonerów i akcesoriów do drukarek na potrzeby MOPR oraz projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego…

Zawiadomienie cz. I

Zabrze, dnia 14.02.2020 r.   ADM.261.55.2020.AP   Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu: Dostawa tonerów i akcesoriów do drukarek na potrzeby MOPR oraz projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020…

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 13.02.2020 r. ADM.260.5.2020.AP     –   ZAWIADOMIENIE   –   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: „Szkolenie…

Informacja z otwarcia ofert

Zabrze, dnia 13.02.2020 r. ADM.260.6.2020.AP   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie art. 138o p/n : Organizacja i przeprowadzenie kursu komputerowego z egzaminem ECDL e-CITIZEN realizowanego przez Miejski Ośrodek…

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 12.02.2020 r. ADM.261.57.2020.JD Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą „Dostawa druków na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu” Do zamawiającego wpłynęły…

Informacja

                                                                                                          Zabrze, dnia 13.02.2020 r.   ADM.260.5.2020.AP INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie art. 138o p/n : „Szkolenie dla uczestników  Projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego…

Ogłoszenie o zamówieniu

ADM.260.7.2020.AP ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel. kontaktowy: 32 277 78 68. Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530 Adres poczty…

Ogłoszenie o zamówieniu

ADM.260.8.2020.AP  ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel. kontaktowy: 32 277 78 68. Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530 Adres poczty…