Informacje na temat funkcjonowania MOPR

Informacje na temat funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w związku z zagrożeniem Koronawirusem.

W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa naszych klientów, jak również pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie mając na uwadze zagrożenie epidemiologiczne spowodowane Koronawirusem COVID-19, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu prosi o ograniczenie wizyt przez klientów do niezbędnego minimum! W związku z powyższym prosimy aby od dnia 16.03.2020 r. aż do 25.03.2020 r. kontaktować się z pracownikami:

DPPS nr 1 Andersa ul. Jordana 2 za pośrednictwem telefonu: 32 272 46 94, 272 00 83 lub na adres email dppsandersa@mopr.zabrze.pl;

DPPS nr 2 Biskupice ul. Bytomska 28 za pośrednictwem telefonu: 32 274 71 00, 274 73 34 lub na adres email dppsbiskupice@mopr.zabrze.pl;

DPPS nr 3 Kończyce ul. Przemysłowa 6 za pośrednictwem telefonu:32 275 03 52, 370 27 35 lub na adres email dppskonczyce@mopr.zabrze.pl;

DPPS nr 4 Maciejów ul. Wyzwolenia 7 za pośrednictwem telefonu: 32 271 64 31-32 lub na adres email dppsmaciejow@mopr.zabrze.pl;

DPPS nr 5 Mikulczyce ul. Tarnopolska 57 za pośrednictwem telefonu: 32 271 86 51 lub na adres email dppsmikulczyce@mopr.zabrze.pl;

DPPS nr 6 Roosevelta ul. 3 Maja 20a za pośrednictwem telefonu: 32 271 00 27 lub na adres email dppsroosevelta@mopr.zabrze.pl;

DPPS nr 7 Wyzwolenia ul. Wyzwolenia 7 za pośrednictwem telefonu: 32 271 64 31-32 lub na adres email dppswyzwolenia@mopr.zabrze.pl;

DPPS nr 8 Zaborze ul. Wolności 321 za pośrednictwem telefonu: 32 271 00 26 lub na adres email dppszaborze@mopr.zabrze.pl;

Dział Pomocy Środowiskowej ul. 3 Maja 16 tel.: 32 2777 817, 820, 825, 826, 844, 865 lub na adres email pomsrod@mopr.zabrze.pl

Zespół ds. Pieczy Zastępczej ul. Wyzwolenia 7 za pośrednictwem telefonu (32) 271 64 31-32 wew. 56, 54, 30, 61, 51, 35, 63, 68, 38 lub na adres email zpz@mopr.zabrze.pl

lub za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej wskazanych na stronie MOPR.

W przypadku pilnej konieczności osobistej wizyty w ośrodku prosimy o jej wcześniejsze uzgodnienie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Jednocześnie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

do pobrania:

Wywieszka na stronę
[Wywieszka na stronę.pdf – Pobrano 259 razy – 213,40 KB]