ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci będących uczestnikami projektu „Centrum Wsparcia Rodziny – rozwój usług społecznych na terenie miasta Zabrze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”

CPV:      92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

92340000-6 Usługi świadczone przez szkoły tańca.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.

pełny tekst ogłoszenia do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE
[1603 ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf – Pobrano 165 razy – 905,93 KB]
Nowy folder skompresowany
[Nowy folder skompresowany (zip).zip – Pobrano 144 razy – 6,65 MB]