Ogłoszenia i przetargi

SENIOR-FON

W dniu 30 marca 2020r. Samorząd Województwa Śląskiego uruchomił usługę skierowaną do Seniorów Mieszkańców Województwa Śląskiego – Śląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon. Operatorem telefonu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. SENIOR-FON…

Odpowiedź na zapytanie

WSZYSCY WYKONAWCY Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy z dyskami wraz z usługą instalacji, konfiguracji oraz migracji danych ze starej macierzy, do zamawiającego w dniu 9.04.2020 r. wpłynęło od potencjalnego wykonawcy…

APEL grupy „Magnes” i PAL Zandka

Apel grupy „Magnes” i PAL Zandka Informujemy, że w związku z pandemią koronawirusa nasi pracownicy szyją maseczki. Stąd też zwracamy się z apelem, że potrzebujemy każdą ilość materiałów i gumek do szycia maseczek, które można przekazać pracownikom MOPR…

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 9.04.2020 r.     ADM.261.49.2020.AP   Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą „Zakup licencji oprogramowania antywirusowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy…

Ważne informacje dot. funkcjonowania Zespołu ds. Pieczy Zastępczej

Ważne informacje dot. funkcjonowania Zespołu ds. Pieczy Zastępczej w okresie zagrożenia epidemicznego !!!! W związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z koronawirusem SARS CoV-2, wprowadzone zostały ograniczenia w bezpośrednim kontaktowaniu się z klientami Ośrodka. Mając na uwadze wspólne bezpieczeństwo,…

WAŻNY KOMUNIKAT – Ogrzewalnia

WAŻNY KOMUNIKAT – Ogrzewalnia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje, że od dnia 10 kwietnia 2020 r. Ogrzewalnia dla osób bezdomnych znajdująca się przy ulicy Stalmacha 7 zmienia godziny funkcjonowania. W związku z występującym stanem epidemii…

Odpowiedź na zapytanie

Zabrze, dnia 7.04.2020 r. ADM.260.3.2020.AP WSZYSCY WYKONAWCY Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy z dyskami wraz z usługą instalacji, konfiguracji oraz migracji danych ze starej macierzy, do zamawiającego w dniu…

Ogłoszenie

Ogłoszenie nr 529079-N-2020 z dnia 2020-04-03 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: Zakup macierzy z dyskami wraz z usługą instalacji, konfiguracji oraz migracji danych ze starej macierzy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres,…

ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 3.04.2020 r.   ADM.260.8.2020.AP   –   ZAWIADOMIENIE   –   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż postępowanie prowadzone w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą:…

Modyfikacja zapytania

Zabrze, dnia 1.04.2020 r. ADM.261.49.2020.AP WSZYSCY WYKONAWCY  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro pt. „Zakup licencji oprogramowania antywirusowego na potrzeby Miejskiego…

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 30.03.2020 r. ADM.261.49.2020.AP     ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro   Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji oprogramowania antywirusowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu. Licencja dla…

ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 30.03.2020 r.     ADM.261.85.2020.AP   ZAWIADOMIENIE   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu pn „Świadczenie usług ubezpieczeniowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Rodzinie w Zabrzu” oraz dla uczestników projektów współfinansowanych przez Unię…