Ogłoszenia i przetargi

ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 10.03.2020 r.     ADM.260.8.2020.AP   –   ZAWIADOMIENIE   –   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych…

INFORMACJA

Zabrze, dnia 5.03.2020 r.   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. 3 Maja 16 41 – 800 Zabrze   Znak postępowania: ADM.260.4.2020.AP     WYKONAWCY INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dotycząca zamówienia publicznego nr ADM.260.4.2020.AP  pn.…

ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 3.03.2020 r.   ADM.261.73.20120.JD                                                                                                                                                                                                                                           Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą „Przeprowadzenie superwizji dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy…

ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 3.03.2020 r.   ADM.261.73.20120.JD   Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą „Przeprowadzenie superwizji dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu”…

ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 3.03.2020 r.   ADM.261.73.20120.JD                                                                                          Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą „Przeprowadzenie superwizji dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu”…

ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 3.03.2020 r.     ADM.261.73.2020.JD     Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż postępowanie w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą „Przeprowadzenie superwizji dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy…

INFORMACJA

Zabrze, dnia 28.02.2020 r.   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. 3 Maja 16; 41-800 Zabrze 41 – 800 Zabrze   Znak postępowania: ADM.260.6.2020.AP     WYKONAWCY INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dotycząca zamówienia publicznego…

INFORMACJA

Zabrze, dnia 26.02.2020 r. ADM.260.8.2020.AP   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie art. 138o p/n : Wyjazdowe warsztaty z zakresu poprawy komunikacji dla uczestników projektu „Drogowskaz”…

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 24.02.2020 r. ADM.261.73.2020.JD     ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro   I ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel.…

ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 24.02.2020 r.       ADM.260.7.2020.AP     –   ZAWIADOMIENIE   –   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż  postępowanie prowadzone w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy…

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 20.02.2020 r. ADM.260.6.2020.AP –   ZAWIADOMIENIE   – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Organizacja i przeprowadzenie kursu…

Ogłoszenie

Zabrze, dnia 19.02.2020 r.  ADM.260.8.2020.AP WSZYSCY WYKONAWCY  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, informuje iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne a podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Wyjazdowe warsztaty z zakresu poprawy…