ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 10.03.2020 r.

 

 

ADM.260.8.2020.AP

 

–   ZAWIADOMIENIE   –

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Wyjazdowe warsztaty z zakresu poprawy komunikacji dla uczestników projektu „Drogowskaz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

1. Do zamawiającego wpłynęło 5 ofert:

  1. M.T. Spółka z o.o., ul. Biała 8, 43-600 Jaworzno. Oferta na maksymalną kwotę 78 630,00 zł brutto, miejsce realizacji warsztatów: Jędruś, ul. Składy 1618, 34-223 Zawoja, Beskid Żywiecki. Oferta otrzymała 60 pkt za cenę oraz 40 pkt za miejsce realizacji. Razem 100 pkt
  2. Konsorcjum firm: Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. – Lider, Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój” – Partner 1, Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego – Partner 2, ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków. Oferta na maksymalna kwotę 88 473,00 zł, miejsce realizacji warsztatów: DOM WCZASOWY „PILSKO”, ul. Beskidzka 15, 34-335 Korbielów, Beskid Żywiecki, woj. śląskie. Oferta otrzymała 53,33 pkt za cenę oraz 40 pkt za miejsce realizacji. Razem 93,33 pkt.
  3. Inventum Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 20A, 33-300 Nowy Sącz. Oferta na maksymalną kwotę 94 113,00 zł, miejsce realizacji warsztatów: Centrum Konferencyjno – Wypoczynkowe Dębina, 34-300 Żywiec, ul. Kopernika 2 – Beskid Żywiecki. Oferta otrzymała 50,13 pkt za cenę oraz 40 pkt za miejsce realizacji. Razem 90,13 pkt.
  4. Balans Szkolenia Rozwój Relaks Olga Czarnecka, ul. Głogowska 31/33, 62-700 Poznań. Oferta na maksymalną kwotę: 125 250,00 zł, miejsce realizacji warsztatów: Azalia – Ośrodek Wczasowy, ul. Parkowa 3, 34-350 Węgierska Górka, Beskid Żywiecki. Oferta odrzucona.
  5. Centrum Usług Psychologicznych Pedagogicznych i Logopedycznych EGO, Gabinet Pomocy Psychologicznej, Psychoedukacji i Psychoterapii, ul. Śródmiejska 4A, 68-200 Żary. Oferta na maksymalną kwotę: 138 033,00 zł, miejsce realizacji warsztatów: Hotel Panorama Szczyrk, ul. Wczasowa 20, 43-370 Szczyrk. Oferta otrzymała 34,18 pkt za cenę oraz 0 pkt za miejsce realizacji. Razem 34,18 pkt.

2. Zamawiający wybrał ofertę firmy C.M.T. Spółka z o.o., ul. Biała 8, 43-600 Jaworzno na kwotę maksymalną  78 630,00 zł brutto.

3. Oferta w/w firmy była najkorzystniejsza, Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w ogłoszeniu.

4. Z postępowania wykluczono następującego wykonawcę: Balans Szkolenia Rozwój Relaks Olga Czarnecka, na podstawie pkt V ppkt 1 ogłoszenia o zamówieniu o zamówieniu z dnia 12.02.2020 r., ponieważ wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z pkt IV ppkt 2c ogłoszenia jednym z warunków udziału w postępowaniu  było dysponowanie osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia o określonym wykształceniu i doświadczeniu. Ponieważ przedłożone dokumenty budziły wątpliwości zamawiającego, w dniu  4.03.2020 r. wezwano wykonawcę do złożenia wyjaśnień oraz do uzupełnienia brakujących dokumentów.

Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie w wyznaczonym terminie, w związku z czym nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

5. W postępowaniu odrzucono ofertę następującego wykonawcy:

a. Balans Szkolenia Rozwój Relaks Olga Czarnecka, na podstawie pkt VII ppkt 8a, 8b  oraz 8g ogłoszenia o zamówieniu z dnia
12.02.2020 r., ponieważ wykonawca nie uzupełnił wyjaśnień i dokumentów w wyznaczonym terminie oraz nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Polak – tel. 32 277 78 68

do pobrania:

Wyniki
[1003 wyniki.pdf – Pobrano 138 razy – 915,76 KB]