Zawiadomienie

Zabrze, dnia 6.12.2019 r.
ADM.260.24.2019.AP

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na I półrocze 2020 r. z podziałem na 8 części”

1. Ofertę dla części 8 złożył następujący wykonawca:

a) PW ”JAPI” Joachim Piontek, ul. Lompy 8c/3, 41-500 Chorzów. Cena 19 175,42 zł. Termin realizacji od dnia złożenia zamówienia: 2 dni.

2. Ofertom przyznano następującą liczbę punktów:

WYKONAWCA

Wartość oferty

Punkty przyznane za cenę

Punkty przyznane za termin dostawy

Łączna ilość punktów przyznana ofercie

PW „JAPI” Chorzów

19 175,42 zł

60

40

100

3. Na podstawie zestawienia ocen w części 8 zamówienia została wybrana oferta PW ”JAPI” Joachim Piontek, ul. Lompy 8c/3, 41-500 Chorzów

4. Oferta w/w wykonawcy była najkorzystniejszą ofertą, spełniającą jednocześnie wszystkie wymagania zamawiającego.

5. W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

6. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Polak – tel. 32 277 78 68

Zawiadomienie
[0612 wyniki cz VIII.pdf – Pobrano 154 razy – 384,19 KB]