Ogłoszenia i przetargi

  1. Strona główna
  2. 2020
  3. Listopad
  4. 17

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru

Zabrze, dnia 17.11.2020 r. ADM.260.30.2020.AP       ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. Zakup komputerów oraz akcesoriów i pozostałego sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania…

ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 17.11.2020 r. ADM.260.30.2020.AP                               ZAWIADOMIENIE Zawiadamiamy, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego Zakup komputerów oraz akcesoriów i pozostałego sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz projektu „Drogowskaz” z podziałem na 3 części. Ofertę dla…
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast