Ogłoszenia i przetargi

  1. Strona główna
  2. 2020
  3. Listopad
  4. 24

DOSTAWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)  ADM.260.2.2021.JD Nr w rejestrze zamówień publicznych Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu ul. 3 Maja 16 Rodzaj zamówienia: Dostawa Nazwa zamówienia: Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy…
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast