Ogłoszenia i przetargi

  1. Strona główna
  2. 2020
  3. Listopad
  4. 05

Odpowiedź na pytanie

Zabrze, dn. 5.11.2020 r. ADM.260.1.2021.JD WSZYSCY WYKONAWCY             W dniu 2.11.2020 r. do Zamawiającego wpłynęło od potencjalnego wykonawcy zapytanie do OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy…

Odpowiedź na pytanie do SIWZ V

Zabrze, dn. 5.11.2020 r. ADM.260.30.2020.AP WSZYSCY WYKONAWCY                 W dniu 4.11.2020 r. do Zamawiającego wpłynęły od potencjalnych wykonawców zapytania do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup komputerów oraz akcesoriów i pozostałego sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Zespołu Do Spraw…

Odpowiedź na pytanie do SIWZ III

Zabrze, dn. 5.11.2020 r. ADM.260.29.2020.AP WSZYSCY WYKONAWCY                 W dniu 4.11.2020 r. do Zamawiającego wpłynęło od potencjalnego wykonawcy zapytanie do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup komputerów i akcesoriów na potrzeby projektu „Program aktywności lokalnej dla dzielnicy…
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast