Ogłoszenia i przetargi

  1. Strona główna
  2. 2020
  3. Listopad
  4. 12

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 12.11.2020 r. ADM.261.8.2021.JD ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro   I ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel. kontaktowy: 32 277…

Unieważnienie cz III

Zabrze, dnia 12.11.2020 r. ADM.260.30.2020.AP       ZAWIADOMIENIE Zawiadamiamy, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Zakup komputerów oraz akcesoriów i pozostałego sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz projektu „Drogowskaz” z podziałem na 3 części…

Unieważnienie cz II

Zabrze, dnia 12.11.2020 r. ADM.260.30.2020.AP      ZAWIADOMIENIE Zawiadamiamy, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Zakup komputerów oraz akcesoriów i pozostałego sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz projektu „Drogowskaz” z podziałem na 3 części w części…
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast