Ogłoszenia i przetargi

  1. Strona główna
  2. 2020
  3. Listopad
  4. 03

Odpowiedź na pytanie do SIWZ

Zabrze, dn. 3.11.2020 r. ADM.260.29.2020.AP WSZYSCY WYKONAWCY                  W dniu 3.11.2020 r. do Zamawiającego wpłynęło od potencjalnego wykonawcy zapytanie do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup komputerów i akcesoriów na potrzeby projektu „Program aktywności lokalnej dla dzielnicy…

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 540217914-N-2020 z dnia 03-11-2020 r. Zabrze: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 603357-N-2020 Data: 28/10/2020 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Krajowy numer identyfikacyjny…

Odpowiedź na pytanie do SIWZ 2

Zabrze, dn. 3.11.2020 r. ADM.260.30.2020.AP WSZYSCY WYKONAWCY                  W dniu 3.11.2020 r. do Zamawiającego wpłynęły od potencjalnego wykonawcy pytania do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup komputerów oraz akcesoriów i pozostałego sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Zespołu Do Spraw…
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast