Ogłoszenia i przetargi

  1. Strona główna
  2. 2020
  3. Listopad
  4. 06

Odpowiedź na pytanie do SIWZ IV

Zabrze, dn. 6.11.2020 r. ADM.260.29.2020.AP WSZYSCY WYKONAWCY             W dniu 5.11.2020 r. do Zamawiającego wpłynęło od potencjalnego wykonawcy zapytanie do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup komputerów i akcesoriów na potrzeby projektu „Program aktywności lokalnej dla dzielnicy…

Informacja z otwarcia ofert

Zabrze, dn. 6.11.2020 r.  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  ADM.260.30.2020.AP  Nazwa postępowania: Zakup komputerów oraz akcesoriów i pozostałego sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz projektu „Drogowskaz” z podziałem na 3 części Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza…
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast