Ogłoszenia i przetargi

  1. Strona główna
  2. 2020

ODPOWIEDŹ

Zabrze dnia 30.12.2020 r.  ADM.261.13.2021.BG                                                                                                                   – Wszyscy Wykonawcy –                  W dniu dzisiejszym, tj. 30 grudnia 2020 r. do Zamawiającego wpłynęło, od potencjalnego Wykonawcy pytanie do Zapytania ofertowego ADM.261.13.2021.BG pn: „Zakup i dostawa materiałów biurowych…

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 30.12.2020 r. ADM.261.239.2020.BG ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro   I. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel. Kontaktowy:…

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 29.12.2020 r. ADM.261.13.2021.BG ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro  I ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel. kontaktowy: 32 277 78…

ZAWIADOMIENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ADM.260.4.2021.JD Nr w rejestrze zamówień publicznych  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu ul. 3 Maja 16 Rodzaj zamówienia: Dostawa Nazwa zamówienia: Cykliczna dostawa żywności na potrzeby projektów „Centrum Wsparcia…

ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 28.12.2020 r. ADM.261.12.2021.BG ZAWIADOMIENIE Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż postępowanie p/n „Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby MOPR Zabrze oraz Projektu DROGOWSKAZ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostaje…

ZAWIADOMIENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ADM.260.32.2020.AP Nr w rejestrze zamówień publicznych  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu ul. 3 Maja 16 Rodzaj zamówienia: Dostawa Nazwa zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia do budynku przy ul. Stalmacha 7…

ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 22.12.2020 r. ADM.261.234.2020.AP Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą: Zakup urządzeń i wózków sprzątających do budynku Centrum Usług Społecznych…

ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 18.12.2020r. oznaczenie sprawy:ADM.261.9.2021.BG Zawiadomienie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie Regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro pod nazwą „Realizowanie wniosków o likwidację barier architektonicznych i technicznych finansowanych ze środków…

ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 17.12.2020 r. ADM.260.3.2021.JD ZAWIADOMIENIE Zawiadamiamy, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego Cykliczna dostawa pieczywa na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na I półrocze 2021 r.…

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 17.12.2020 r. ADM.261.12.2021.BG ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro  I ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel. kontaktowy: 32 277 78…
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast