Ogłoszenia i przetargi

  1. Strona główna
  2. 2020
  3. (Strona 4)

ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dn. 18.11.2020 r. ADM.260.29.2020.AP ZAWIADOMIENIE Zawiadamiamy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Zakup komputerów i akcesoriów na potrzeby projektu „Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Ofertę złożyli następujący…

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru

Zabrze, dnia 17.11.2020 r. ADM.260.30.2020.AP       ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. Zakup komputerów oraz akcesoriów i pozostałego sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania…

ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 17.11.2020 r. ADM.260.30.2020.AP                               ZAWIADOMIENIE Zawiadamiamy, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego Zakup komputerów oraz akcesoriów i pozostałego sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz projektu „Drogowskaz” z podziałem na 3 części. Ofertę dla…

Unieważnienie

Zabrze, dn. 16.11.2020 r. ADM.260.18.2020.KJK ZAWIADOMIENIE Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Programu Aktywności Lokalnej dzielnicy Zandka oraz Centrum Wsparcia Rodziny przy…

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 13.11.2020 r. ADM.261.202.2020.JD ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro  I ZAMAWIAJĄCY: Miasto Zabrze – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel.…

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 12.11.2020 r. ADM.261.8.2021.JD ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro   I ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel. kontaktowy: 32 277…

Unieważnienie cz III

Zabrze, dnia 12.11.2020 r. ADM.260.30.2020.AP       ZAWIADOMIENIE Zawiadamiamy, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Zakup komputerów oraz akcesoriów i pozostałego sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz projektu „Drogowskaz” z podziałem na 3 części…

Unieważnienie cz II

Zabrze, dnia 12.11.2020 r. ADM.260.30.2020.AP      ZAWIADOMIENIE Zawiadamiamy, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Zakup komputerów oraz akcesoriów i pozostałego sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz projektu „Drogowskaz” z podziałem na 3 części w części…

Informacja z otwarcia ofert

Zabrze, dn. 9.11.2020 r. ADM.260.29.2020.AP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. 3 Maja 16; 41-800 Zabrze   Nazwa postępowania: Zakup komputerów na potrzeby projektu „Program aktywności lokalnej dla dzielnicy Zandka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu…

Informacja z otwarcia ofert

Zabrze, dnia 9.11.2020 r. ADM.260.1.2021.JD INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu w trybie art. 138o p/n : „Świadczenia powszechnych usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie…
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast