Ogłoszenia i przetargi

  1. Strona główna
  2. 2020
  3. (Strona 5)

Odpowiedź na pytanie do SIWZ IV

Zabrze, dn. 6.11.2020 r. ADM.260.29.2020.AP WSZYSCY WYKONAWCY             W dniu 5.11.2020 r. do Zamawiającego wpłynęło od potencjalnego wykonawcy zapytanie do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup komputerów i akcesoriów na potrzeby projektu „Program aktywności lokalnej dla dzielnicy…

Informacja z otwarcia ofert

Zabrze, dn. 6.11.2020 r.  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  ADM.260.30.2020.AP  Nazwa postępowania: Zakup komputerów oraz akcesoriów i pozostałego sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz projektu „Drogowskaz” z podziałem na 3 części Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza…

Odpowiedź na pytanie

Zabrze, dn. 5.11.2020 r. ADM.260.1.2021.JD WSZYSCY WYKONAWCY             W dniu 2.11.2020 r. do Zamawiającego wpłynęło od potencjalnego wykonawcy zapytanie do OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy…

Odpowiedź na pytanie do SIWZ V

Zabrze, dn. 5.11.2020 r. ADM.260.30.2020.AP WSZYSCY WYKONAWCY                 W dniu 4.11.2020 r. do Zamawiającego wpłynęły od potencjalnych wykonawców zapytania do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup komputerów oraz akcesoriów i pozostałego sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Zespołu Do Spraw…

Odpowiedź na pytanie do SIWZ III

Zabrze, dn. 5.11.2020 r. ADM.260.29.2020.AP WSZYSCY WYKONAWCY                 W dniu 4.11.2020 r. do Zamawiającego wpłynęło od potencjalnego wykonawcy zapytanie do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup komputerów i akcesoriów na potrzeby projektu „Program aktywności lokalnej dla dzielnicy…

Odpowiedź na pytanie do SIWZ IV

Zabrze, dn. 4.11.2020 r. ADM.260.30.2020.AP WSZYSCY WYKONAWCY                 W dniu 3.11.2020 r. do Zamawiającego wpłynęło od potencjalnego wykonawcy zapytanie do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup komputerów oraz akcesoriów i pozostałego sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Zespołu Do Spraw…

Odpowiedź na pytanie do SIWZ II

Zabrze, dn. 4.11.2020 r. ADM.260.29.2020.AP WSZYSCY WYKONAWCY                 W dniu 4.11.2020 r. do Zamawiającego wpłynęło od potencjalnego wykonawcy zapytanie do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup komputerów i akcesoriów na potrzeby projektu „Program aktywności lokalnej dla dzielnicy…

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PFRON

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu ul. 3 Maja 16, 41-800 Zabrze Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25…

Odpowiedź na pytanie do SIWZ

Zabrze, dn. 3.11.2020 r. ADM.260.29.2020.AP WSZYSCY WYKONAWCY                  W dniu 3.11.2020 r. do Zamawiającego wpłynęło od potencjalnego wykonawcy zapytanie do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup komputerów i akcesoriów na potrzeby projektu „Program aktywności lokalnej dla dzielnicy…

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 540217914-N-2020 z dnia 03-11-2020 r. Zabrze: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 603357-N-2020 Data: 28/10/2020 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Krajowy numer identyfikacyjny…
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast