Ogłoszenia i przetargi

  1. Strona główna
  2. 2020
  3. (Strona 3)

Unieważnienie

Zabrze, dn. 3.12.2020 r. ADM.260.31.2020.AP  ZAWIADOMIENIE Zawiadamiamy, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Zakup pozostałych akcesoriów komputerowych i pozostałego sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.…

Unieważnienie

Zabrze, dnia 2.12.2020 r. ADM.260.2.2021.JD ZAWIADOMIENIE Zawiadamiamy, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na I półrocze 2021…

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zabrze, dn. 02.12.2020 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  ADM.260.2.2021.JD Nazwa postępowania: Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na I półrocze 2021 r. z podziałem na 7…

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 12.11.2020 r. ADM.261.8.2021.JD ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro  I ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel. kontaktowy: 32 277 78…

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU POPRAWIONE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z poźn. zm.)…

Informacja z otwarcia ofert

Zabrze, dn. 27.11.2020 r. ADM.260.31.2020.AP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. 3 Maja 16; 41-800 Zabrze 41 – 800 Zabrze     Nazwa postępowania: Zakup pozostałych akcesoriów komputerowych i pozostałego sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego…

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zabrze, dnia 25.11.2020 r. ADM.261.9.2021.BG ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro  I ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel. Kontaktowy: 32 277…

DOSTAWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)  ADM.260.2.2021.JD Nr w rejestrze zamówień publicznych Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu ul. 3 Maja 16 Rodzaj zamówienia: Dostawa Nazwa zamówienia: Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy…

ZAWIADOMIENIE

Zabrze, dnia 23.11.2020 r. ADM.260.30.2020.AP ZAWIADOMIENIE Zawiadamiamy, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego Zakup komputerów oraz akcesoriów i pozostałego sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz projektu „Drogowskaz” z podziałem na 3 części Ofertę dla…

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 612466-N-2020 z dnia 2020-11-19 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: Zakup pozostałych akcesoriów komputerowych i pozostałego sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy I. 1) NAZWA I ADRES:…
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast