OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 612466-N-2020 z dnia 2020-11-19 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie: Zakup pozostałych akcesoriów komputerowych i pozostałego sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, krajowy numer identyfikacyjny 34534810000000, ul. 3 Maja 16, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 777 800, e-mail mopr@zabrze.pol.pl, faks 322 777 802.

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup pozostałych akcesoriów komputerowych i pozostałego sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Numer referencyjny: ADM.260.31.2020.AP

pełna treść do pobrania:

1911 Zakup sprzętu PZON
[1911 Zakup sprzętu PZON.zip – Pobrano 25 razy – 8 MB]
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast