Ogłoszenia i przetargi

  1. Strona główna
  2. 2020
  3. (Strona 24)

Informacja

Zabrze, dnia 14.01.2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. 3 – go Maja 16; 41-800 Zabrze 41 – 800 Zabrze Znak postępowania: ADM.260.1.2020.AP   WYKONAWCY INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dotycząca zamówienia…

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zabrze, dnia 10.01.2020 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. 3 – go Maja 16; 41-800 Zabrze 41 – 800 Zabrze Znak postępowania: ADM.260.2.2020.AP   WYKONAWCY INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dotycząca zamówienia…

Zapytanie ofertowe

Zabrze, dnia 10.01.2020 r. ADM.261.46.2020.AP ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro I ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, ul. 3 – go Maja 16, 41 – 800 Zabrze Tel. kontaktowy:…

Zawiadomienie

Zabrze, dnia 7.01.2020 r. ADM.261.10.2020.KJK ZAWIADOMIENIE Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu trybie regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro p/n „ Dzierżawa łączy światłowodowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie…
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast