Zawiadomienie

Zabrze, dnia 7.01.2020 r.
ADM.261.10.2020.KJK

ZAWIADOMIENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu informuje, iż w postępowaniu trybie regulaminu udzielania zamówień do 30.000 euro p/n „ Dzierżawa łączy światłowodowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu została wybrana oferta firmy DEBACOM Sp. z o.o. Zabrze,

ul. Niedziałkowskiego 1, na łączną kwotę 29 401,92 zł brutto.
Oferta firmy DEBACOM  Sp. z o.o. była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu, jednocześnie spełniającą wszystkie wymagania zamawiającego.

Z wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia na okres 24 miesięcy.

Osoby upoważnione do kontaktów:
Katarzyna Janota-Kowalczyk – w zakresie zamówień publicznych Tel. 032 277 78 68, kom. 603 607 383

Zawiadomienie
[0801 wyniki_000526.pdf – Pobrano 138 razy – 297,24 KB]