DOSTAWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

 ADM.260.2.2021.JD

Nr w rejestrze zamówień publicznych

Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu

ul. 3 Maja 16

Rodzaj zamówienia:

Dostawa

Nazwa zamówienia:

Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz projektu „DROGOWSKAZ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na I półrocze 2021 r. z podziałem na 7 części

pełny plik do pobrania:

2511 Żywność
[2511 Żywność.zip – Pobrano 2 razy – 12 MB]
Menu
Zmień czcionkę
Wysoki kontrast